Huisregels Oefenruimtes

Voor iedere gebruiker en bezoeker van de bunker gelden - onverminderd de gemaakte gebruik afspraken - de volgende huisregels:

 • Bij aankomst meldt je je bij de beheerder.
 • Gebruikers en bezoekers van de oefenruimte en of studio volgen de aanwijzingen van de beheerder(s) op.
 • Gebruik van drugs is in en om de bunker is absoluut verboden.
 • Roken binnen is niet toegestaan.
 • Blokkeer de deuren niet met luidsprekers, apparatuur of instrumenten.
 • Voor de veiligheid moeten de deuren en deuropeningen altijd vrij zijn.
 • Het is niet toegestaan de in de oefenruimte aanwezige apparatuur om te ruilen met die van de andere ruimte.
 • De oefenruimte die je huurt houd je in goede staat, en verlaat je op tijd.
 • Als je eventueel extra materiaal geleend hebt (kabels, etc.) geef je deze bij vertrek weer terug aan de beheerder.
 • Schade aan apparatuur van de bunker die ontstaan is door onachtzaam of ondeskundig gebruik wordt doorberekend aan de band.
 • Je voorkomt, dat je enige vorm van overlast in de omgeving van de Bunker veroorzaakt.
 • Bij alle bijzondere vragen, wensen of problemen overleg je met de beheerder.
 • Door gebruik en bezoek van de bunker verklaar je je akkoord met deze huisregels.

Like us on

Facebook